Juist huidige stelsel slecht voor jeugd

Van ons pensioenakkoord wordt een karikatuur gemaakt. We spelen geen generaties tegen elkaar uit, betogen Cees Oudshoorn en Peter Gortzak.

De hoogleraren Van Wijnbergen c.s. waarschuwen voor een Amerikanisering van het pensioenstelsel (Opinie, 28 juni).

Ze schetsen een karikatuur van een zorgvuldig akkoord. Die karikatuur bekritiseren ze. Het is onzin dat wij generaties tegen elkaar willen uitspelen. Nog minder juist is dat we boekhoudkundige trucs toepassen. Wij gaan al decennia uiterst verantwoord om met het stelsel. De overheid ziet er terecht streng op toe dat de werkgevers en de werknemers, die solidariteit tussen generaties beloven, dat ook blijven waarmaken.

Juist het bestaande stelsel pakt voor jongeren slecht uit. Premieverhogingen om tekorten in de afgegeven garanties aan ouderen te financieren, komen eenzijdig voor rekening van jongeren. Bij verdere vergrijzing kost dat banen en koopkracht van een naar verhouding krimpende beroepsbevolking.

Het ongewijzigd laten van de pensioenrechten van ouderen, terwijl hun levensverwachting is gestegen, moet worden opgelost door jongeren. In voorbije jaren is hiervoor een door ouderen onbetaalde rekening neergelegd van 50 miljard euro.

In het nieuwe pensioenstelsel verandert dit allemaal, ten gunste van jongeren. De hoogleraren Kees Goudswaard en Jean Frijns hebben ons voorgehouden dat het bestaande stelsel juist voor jongeren een opknapbeurt nodig heeft.

De essentie van de pensioenhervorming is dat boven tafel wordt gebracht wat te lang verborgen is gebleven voor deelnemers: het feit dat sinds jaar en dag risico’s worden genomen. Wij willen met deelnemers – jong en oud – per fonds nagaan welke risico’s ze echt willen nemen. Op dat ‘risicoprofiel’ moet de nieuwe pensioenregeling worden gebouwd.

Het pensioenfonds moet erop toezien dat ze binnen deze grenzen blijven opereren. Meer risico nemen, door bijvoorbeeld risicovoller beleggen of het hanteren van een hogere discontovoet, heeft nadrukkelijk een prijs en moet houdbaar zijn op korte en lange termijn. De toezichthouder moet korte metten maken met pensioenfondsen die risico’s nemen tegen de belangen van de deelnemers – bijvoorbeeld als een hogere discontovoet dan verantwoord wordt gebezigd, als evident is dat de risico’s bij vergrijzing van een fonds eenzijdig worden verlegd naar jongeren.

Cees Oudshoorn (VNO-NCW) en Peter Gortzak (FNV) waren de hoofdonderhandelaars van het pensioenakkoord namens werkgevers en werknemers.

    • Cees Oudshoorn
    • Peter Gortzak