Gehrels kondigt grondige hervorming subsidies aan

Geen enkele kunstinstelling in Amsterdam kan er zeker van zijn dat zij vanaf 2013 nog subsidie krijgt van de gemeente. Dat schrijft wethouder Carolien Gehrels (Cultuur, PvdA) in de notitie Vooruitblik op de hoofdlijnen 2013-2016 die zij gisteren heeft gestuurd aan de gemeenteraad. Zij kondigt een „grondige hervorming” van het subsidiestelsel aan. Kunstinstellingen moeten meer gaan samenwerken. Ook gaat de gemeente het bezit en de exploitatie van cultuurgebouwen herzien.

Gehrels wil niet het voorbeeld volgen van het Rijk, dat de topinstellingen spaart ten koste van kleinere instellingen die van belang zijn voor de ontwikkeling van jong talent. „De kunst- en cultuursector in Amsterdam verliest dan aan verscheidenheid en openheid voor alle Amsterdammers”, schrijft de wethouder. „Dat is voor het college geen optie.”

Het college van B en W is van plan structureel 9,8 miljoen te bezuinigen op de 86,7 miljoen die nu wordt verdeeld. Voor ruim 100 van de 140 instellingen zal nog maar de helft van de huidige subsidie beschikbaar zijn, verwacht de gemeente.

Dit komt bovenop de bezuinigingen van het Rijk, dat nu nog structureel 148,4 miljoen euro subsidie verstrekt aan 60 instellingen in Amsterdam. Daar gaat vanaf 2013 38, miljoen euro vanaf. 37 instellingen krijgen geen structurele rijkssubsidie meer. Dit heeft onder meer grote gevolgen voor het Muziekgebouw aan ’t IJ, omdat een aantal ensembles dat daar speelt geen structurele rijkssubsidie meer krijgt.

Gehrels wil met staatssecretaris Zijlstra (VVD, Cultuur) komen tot afstemming van het beleid. Dat is tot nu toe niet gelukt. „Als de staatssecretaris serieus is in zijn keuze voor de top beseft hij dat hij de gemeente Amsterdam nodig heeft”, zegt Gehrels. „De top wordt voor de helft door de gemeente gefinancierd.”