EU wil Europese belasting heffen

De Europese meerjarenbegroting moet met krap 5 procent omhoog. De stijging moet gefinancierd worden met de invoering van een nieuwe Europese belasting op financiële transacties. Dat stelt de Europese Commissie voor in een ontwerp van de nieuwe EU-begroting voor 2014-2020.

De meerjarenbegroting bevriest de uitgaven voor landbouw en sociale cohesie voor arme regio’s, die nu samen ruim 80 procent van de Europese begroting in beslag nemen. Meer geld gaat naar terreurbestrijding, onderzoek en innovatie en (groene) energie. Volgens het begrotingsvoorstel van de Commissie leidt de verhoging van de uitgaven niet tot meer afdrachten van lidstaten – die kunnen lichtjes dalen van 1,07 procent van het bbp nu naar 1,05 tussen 2014 en 2020.

De lidstaten en het Europees Parlement hebben anderhalf jaar de tijd om over dit voorstel te onderhandelen. Nederland heeft met andere noordelijke landen, meest netto-betalers, juist geëist dat de begroting bevroren wordt. Volgens de Commissie is dit onmogelijk omdat lidstaten alsmaar meer Europa vragen – van compensatie voor gedupeerde komkommerkwekers tot een nieuwe buitenlandse dienst. Ook willen ze niet dat Europese subsidies en projecten in hun eigen land gekort worden. Zo dreigt de Franse president Sarkozy met „oorlog” als er maar één cent uit het landbouwbudget wordt gesneden. Frankrijk krijgt van alle Europese landen het meeste landbouwgeld. Nederland is juist een van de grootste afnemers van onderzoeksgelden.

In een eerste reactie liet minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) gisteren weten: „Ik steun de introductie van Europese belastingen niet. Belastingen zijn een nationale competentie.” En staatssecretaris Ben Knapen (Europese Zaken, CDA) zei: „Na eerste lezing zie ik erkenning voor de problemen van netto-betalers en het belang van een budget dat sterker gericht is op innovatie, concurrentiekracht en veiligheid. We zijn er echter nog lang niet. Nederland wil substantieel lagere afdrachten.”

Debat Europese begroting wordt veldslag: pagina 26