DSB-spaarder krijgt toch geld

Ook achtergestelde deposito’s van de failliete DSB Bank vallen onder de dekking van het depositogarantiestelsel. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag bepaald.

Hierdoor krijgen ook de de houders van deze deposito’s het spaargeld dat zij nog van de failliete DSB Bank tegoed hebben terug tot de grens van 100.000 euro. Met een achtergesteld deposito krijgt een klant normaliter een hogere rente dan op een gewone spaarrekening, maar hij loopt ook het risico dit geld kwijt te zijn als de bank omvalt omdat zo’n achtergestelde deposito normaal niet onder het garantiestelsel valt.

De uitspraak betekent nu dat de achtergestelde deposito’s van de DSB Bank wel onder het garantiestelsel vallen. Daardoor krijgen de circa 3.700 houders van de achtergestelde DSB deposito’s alsnog spaartegoed terug. De Nederlandse Bank zal door de uitspraak een bedrag van ongeveer € 90 miljoen moeten uitbetalen. (NRC)