De Gids staat online

Bart Temme noemt de digitalisering van literaire tijdschriften een ‘wassen neus’. Maar de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) heeft al tientallen jaargangen van De Gids digitaal ontsloten. Digitalisering (gedeeltelijk of helemaal) is een van de mogelijke strategieën om te overleven. Dat geldt ook voor De Gids. Dat blad bestaat volgend jaar 175 jaar, ouder dan alle huidige coalitiepartijen bij elkaar. Het is absurd om te verwachten dat een tijdschrift dat al zo lang meedraait binnen pakweg tien jaar het papier verruilt voor nullen en enen. De suggestie dat De Gids daarmee plotsklaps uit zou marge zou kunnen losbreken, is leuk voor aan de borreltafel. De huidige staatssecretaris van OC&W lijkt er vooralsnog op uit te zijn het tijdschrift effectief om zeep te helpen. Waarom hem dat niet gaat lukken, kun je elke dag kosteloos nalezen op www.dbnl.org.

Jan-Willem Anker

Redacteur van De Gids

    • Jan-Willem Anker
    • Redacteur van de Gids