Bleker denkt dat extra kosten Hedwigepolder zullen meevallen

Bleker begin juni tijdens een bezoek aan Moskou. De staatssecretaris denkt dat de kosten van het alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder mee zullen vallen. Foto AFP / Natalia Kolesnikova

Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker denkt dat de extra kosten voor het alternatief voor de ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder mee zullen vallen. Dat zei hij vanavond in een Kamerdebat over de gevoelige kwestie.

Het kabinet besloot onlangs om niet de Hedwigepolder, maar twee andere Zeeuwse polders onder water te zetten. Dat is nodig ter compensatie van de verdieping van de Westerschelde, die nodig was om de Antwerpse haven bereikbaar te houden. Tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder bestond in Zeeland grote weerstand.

Het nieuwe plan van Bleker kost 35 miljoen meer dan het ontpolderen van de Hedwigepolder. De oppositiepartijen in de Kamer zijn echter bezorgd dat de kosten nog verder stijgen. Zo rekent het kabinet erop dat Vlaanderen gaat meebetalen aan de extra kosten, terwijl de Vlamingen boos zijn dat het oorspronkelijke plan geen doorgang vindt. Ook vreest de Kamer dat er honderden miljoenen nodig zijn voor extra natuurherstel. De oppositie wil daarom dat het plan van Bleker eerst goed wordt doorgerekend.

Bleker ging ook in op de kritiek van de Vlamingen. Hij zei dat Vlaanderen altijd goed op de hoogte is gehouden over de wens van het kabinet om de Hedwigepolder niet onder water te zetten. De Vlaamse minister-president Kris Peeters zei eerder verrast te zijn door het besluit. Over de inhoud moet nog wel worden overlegd. Bleker wilde daarme wachten tot er een kabinetsbesluit lag. “Overleggen zonder dat je wat in handen hebt is een frustrerende bezigheid. Dat moet je niet doen.”

De staatssecretaris ontkende verder dat Nederland ook de instemming van de Europese Commissie nodig heeft voor het alternatieve plan. Europa controleert alleen of de doelen van het natuurherstel worden gerealiseerd. De invulling is een “primaat” van de lidstaten. Niettemin gaat Bleker binnenkort met de verantwoordelijke Eurocommissaris praten om vertrouwen te wekken voor zijn plannen.

    • Pim van den Dool