Wordt hij nu ook spoedig opgepakt?

Het hof heeft geen uitvoerende macht. Hoofdaanklager Ocampo zei gisteren tegen de pers dat zelfs NAVO-militairen op grond van de huidige resolutie van de Veiligheidsraad geen mandaat hebben om Gaddafi te arresteren.

Het hof is afhankelijk van de medewerking van staten voor de daadwerkelijke arrestatie van verdachten. De 114 staten die partij zijn bij het Verdrag van Rome – waarin de oprichting van het hof in 2002 is geregeld – moeten Gaddafi uitleveren als hij op hun grondgebied komt. De 77 staten die het Verdrag niet, of niet volledig onderschrijven – zoals China, de VS, Rusland en Saoedi-Arabië – kunnen worden uitgenodigd om ad hoc mee te werken aan de uitvoering van het arrestatiebevel.

Lang niet alle landen werken (om politieke en economische redenen) mee aan de uitvoering van een arrestatiebevel. Dus zelfs als Gaddafi naar het buitenland vlucht, is het niet zeker dat hij daar wordt gearresteerd. Zo komt het dat de Soedanese president Omar al-Bashir nog altijd vrij man is ondanks het arrestatiebevel dat sinds twee jaar tegen hem van kracht is. Binnen Afrika kon Bashir ongestoord reizen, zelfs naar Kenia, dat partij is bij het Verdrag van Rome. Maandag nog is Bashir in China ontvangen, dat zich met het oog op zijn oliebelangen niet te zeer in de „interne aangelegenheden” van Soedan mengt.