'We waren juist te voorzichtig'

Is het KNMI vooringenomen en alarmistisch? Loopt het aan de lijn van het VN-klimaatpanel? Onderzoeker Van Dorland reageert.

De VVD wil het KNMI verzelfstandigen omdat het instituut „vooringenomen” is in het klimaatonderzoek. Volgens Kamerlid René Leegte heeft het KNMI alleen oog heeft voor de „alarmistische” geluiden van het IPCC van de Verenigde Naties, en loopt het „aan de lijn” van dit klimaatpanel. „Een vreemde uitspraak”, zegt Rob van Dorland, klimaatonderzoeker van het KNMI.

Dat klopt niet?

„De Nederlandse staat participeert in het IPCC. Bij bijeenkomsten van het IPCC wordt de Nederlandse inbreng, onder andere van ons, geaccordeerd door verschillende ministeries. Niet het KNMI maar Nederland loopt aan de lijn, als je dat zo wil zeggen.”

Leegte vindt dat het klimaatbeleid afleidt van werkelijke problemen zoals energie, voedsel en verdroging.

„Niemand ontkent dat dat grote problemen zijn. Wij houden ons bezig met het klimaat en onderzoek laat zien dat wij daar in Nederland wellicht problemen mee krijgen.”

Het Kamerlid zegt dat metingen laten zien dat de temperatuur minder hard stijgt, maar dat volgens het KNMI de metingen daarover niet kloppen.

„Ik weet niet wie dat bij ons heeft gezegd. Metingen kloppen altijd. Maar als de ene meting niet strookt met de andere, dan moet je die metingen analyseren en interpreteren. Onder klimaatsceptici zingt rond dat de stijging van de temperatuur van de oceanen afvlakt. Maar dat geldt alleen voor de bovenste twee kilometer van de oceanen. Oceanen zijn gemiddeld vier kilometer diep. We hebben dus nog geen compleet beeld van de gemiddelde oceaantemperatuur.”

Dus er is geen trend?

„Sinds 2003 seint een aantal boeien van de Argo-vloot gegevens over de bovenste twee kilometer door. Die periode is te kort om van een trend te spreken. Uit schaarse recente metingen en door waarnemingen uit het verleden weten we dat als de bovenste laag van de oceanen minder warm is, de onderste laag warmer wordt.”

Is het KNMI alarmistisch?

„We heben vier klimaatscenario’s gemaakt, op basis van de meest waarschijnlijke uitkomst van de gemiddelde stijging van de wereldtemperatuur. Dat betekent dat in Nederland de zeespiegel deze eeuw met 35 tot 85 centimeter stijgt ten opzichte van 1990. Op verzoek van de Deltacommissie hebben wij becijferd wat er gebeurt als alles tegenzit. We kwamen op 120 centimeter, en met de bodemdaling erbij op 130. Is dat alarmistisch? In de jaren negentig werd gezegd dat wij te voorzichtig waren.”

    • Arjen Schreuder