Wat houdt de aanklacht in?

Al op 16 mei vroeg hoofdaanklager Luis Moreno-Ocampo het Internationaal Strafhof om arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen Gaddafi, zijn zoon Seif en het hoofd van zijn inlichtingendienst. Volgens Ocampo waren burgers in de strijd tegen de Libische opstandelingen tot doelwit gemaakt. Het Libische leger, onder bevel van Gaddafi, zou zich schuldig hebben gemaakt aan „onmenselijke handelingen die de meest fundamentele rechten van de burgerbevolking ernstig geschonden hebben”.

In het nu uitgevaardigde arrestatiebevel wordt Gaddafi c.s. beschuldigd van moord en vervolging in de zin van misdaden tegen de menselijkheid. Het hof kiest voor deze twee misdaden omdat er „redelijke gronden zijn” om aan te nemen dat schuld bewezen kan worden. Dit is niet de zwaarste tenlastelegging: het hof is ook bevoegd individuen te vervolgen voor genocide, oorlogsmisdaden en het wat vager gedefinieerde ‘agressie’. Ocampo heeft een aantal malen gezegd dat hij bewijs heeft dat het regime van Gaddafi verkrachtingen en martelingen organiseert. In het arrestatiebevel worden die beschuldigingen niet genoemd.