Vooral giftige leningen bij Fannie en Freddie

De Amerikaanse regering wil Fannie Mae en Freddie Mac laten afslanken, maar die taak wordt er steeds lastiger en niet eenvoudiger op. ‘Giftige’ en moeilijk te verkopen hypotheken – voor een bedrag van tot nu toe meer dan 900 miljard dollar – domineren steeds meer de balansen van deze twee semi-overheidsinstellingen.

De cijfers van het Federal Housing Finance Agency (FHFA), dat toezicht houdt op Fannie Mae en Freddie Mac, zijn verbijsterend. In een rapport van 150 pagina’s dat vorige week naar het Amerikaanse Congres werd gestuurd, heeft het FHFA gezegd dat 65 procent van de balans van Fannie Mae eind vorig jaar uit illiquide leningen bestond. De moeilijk verkoopbare bezittingen van Freddie Mac vertegenwoordigden ruim de helft van de kredietportefeuille van 697 miljard dollar. De subcategorie van noodlijdende bezittingen van beide firma’s is ten opzichte van een jaar geleden bijna verdrievoudigd naar 367 miljard dollar, nu zij diverse niet-renderende leningen hebben teruggekocht uit de verzameling hypotheken die ten grondslag liggen aan de door de twee financiële instellingen gegarandeerde hypotheekobligaties.

De toezichthouder verwacht dat het percentage illiquide leningen dit jaar verder zal stijgen. Barclays Capital schat dat de twee semi-overheidsinstellingen iedere maand ongeveer 10 miljard dollar aan leningen uit hun pakketten hypotheekobligaties verwijderen. Bovendien zijn Fannie Mae en Freddie Mac op grond van de voorwaarden van hun reddingsoperatie verplicht de totale omvang van hun balansen met 10 procent per jaar omlaag te brengen. Nu de ‘giftige’ en moeilijk te verkopen leningen zich opstapelen, moeten zij gezonde bezittingen verkopen. Deze trend zou kunnen aanhouden totdat de nog steeds overgevoelige huizenmarkt stabiliseert. De twee instellingen kunnen uiteindelijk door hun voorraad makkelijk verkoopbare bezittingen heen raken.

Dit patroon zorgt er voor dat het laten afslanken van Fannie Mae en Freddie Mac steeds ingewikkelder wordt. Het is lastig je in te dekken tegen illiquide beleggingen en kostbaar om ze vast te houden als de financieringskosten stijgen. Het kwijtraken van hun grote hoeveelheden bezittingen – wat de twee ondernemingen uiteindelijk zullen moeten doen – is een enorme uitdaging. Denk maar aan de ervaringen van de Amerikaanse centrale bank, met de giftige bezittingen die werden overgenomen van American International Group. De centrale bank heeft nog niet meer dan eenderde van de grofweg 30 miljard dollar aan obligaties die zij van de verzekeraar had gekocht weten te verkopen, maar de markt vertoont nu al tekenen van indigestie.

Het is een nieuwe aanwijzing dat het probleem met Fannie Mae en Freddie Mac aan het etteren is. Hoe langer de twee kredietinstellingen ziek blijven en er geen doortastende behandelwijze wordt gevonden, des te onplezieriger – of erger nog, ineffectief – de gevolgen kunnen zijn.

Agnes Crane

Vertaling Menno Grootveld

    • Agnes Crane