Tweede Kamer akkoord met verbod rituele slacht

De Tweede Kamer is akkoord met het verbod op onverdoofd ritueel slachten. Een grote meerderheid van VVD, PvdA, PVV, SP, D66, GroenLinks stemde gisteren voor het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Drie Kamerleden van de PvdA en één van de PVV stemden tegen.

Het initiatief van de Partij voor de Dieren is omstreden. Behartigers van dierenwelzijn botsen met voorvechters van godsdienstvrijheid, joden en moslims. Op grond van hun geloofsinterpretatie willen deze religieuze groeperingen onverdoofd slachten. Zij vinden het voorstel discriminerend en disproportioneel, omdat de bio-industrie, die tot meer dierenleed leidt, buiten schot blijft.

De Raad van State, de belangrijkste wetgevingsadviseur, had fundamentele kritiek op het voorstel. Het zou ten onrechte het beeld oproepen dat dieren „rechtssubject zijn, met een vergelijkbare status als mensen”. Hij acht het voorstel in strijd met de Grondwet en het Europese mensenrechtenverdrag.

In een amendement van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks is nog wel bepaald dat religieuze groepen onverdoofd mogen slachten als zij kunnen bewijzen dat dieren daardoor niet extra lijden. Volgens joden en moslims is dat onmogelijk, omdat wetenschappelijke onderzoeken elkaar tegenspreken. Ook vinden ze de „omgekeerde bewijslast” principieel verkeerd.

Het verbod op rituele slacht heeft binnen enkele partijen tot tweespaltgeleid. De Kamerfracties van PvdA en D66 stemden voor deze inperking van de godsdienstvrijheid, hoewel hun partijleden daar in meerderheid tegen zijn. Ook bij de VVD, die voor het verbod stemde, lieten prominente leden als Frits Bolkestein zich uit tegen het verbod op de rituele slacht.

Overigens is niet zeker dat het voorstel van de Partij voor de Dieren wet wordt. Partijleider Marianne Thieme moet het nog in de Eerste Kamer verdedigen. Daar zouden de rechtstatelijke en verdragsrechtelijke bezwaren van de Raad van State zwaarder kunnen wegen dan in de Tweede Kamer.

Ook het kabinet lijkt bezwaren te hebben. Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw, CDA) waarschuwde eerder dat hij „belangrijke spanningen met de Grondwet” zag.

Mocht de Eerste Kamer akkoord gaan, dan kan het kabinet in het uiterste geval besluiten de wet niet te ondertekenen.