Toespraak Verhagen lokt debat uit in CDA

Binnen het CDA is discussie ontstaan over de toespraak van vicepremier Maxime Verhagen over de positie van de partij ten opzichte van de multiculturele samenleving.

Tweede Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier storen zich aan het „wij-zij-denken” in de toespraak en partijvoorzitter Ruth Peetoom bestrijdt dat de multiculturele samenleving „mislukt” is, zoals Verhagen stelt. „Die is juist een gegeven.” Ook jongerenafdeling CDJA is kritisch.

Verhagens toespraak speelt een rol in de lopende interne discussie over de koers van de partij. Het CDA verloor vier verkiezingen achtereen en heeft sinds het aftreden van Jan Peter Balkenende officieel nog geen nieuwe partijleider. Twee maanden geleden werd wel een nieuwe voorzitter, Ruth Peetoom, gekozen die de discussie over integratie voor het najaar voorzien had. Ook heeft zij twee commissies ingesteld die aanbevelingen over de koers moeten doen.

Peetoom zegt nu dat „elk vogeltje zingt zoals het gebekt is en wij hanteren een andere toon, Maxime en ik”. Tegelijkertijd stelt zij dat Verhagen de vragen die volgens hem bij Nederlanders zouden leven wel zo mag stellen. Verhagen vroeg onder meer of „buitenlandse producten” geen „buitenlandse ziekte” in „onze groente” gaan brengen.

Jongerenafdeling CDJA heeft juist kritiek op het stellen van die vragen. „Je mag de problemen wel benoemen”, zegt voorzitter Arrie Vis, „maar het komt er dan wel op aan waarmee je komt. Praktische oplossingen heeft Verhagen nog niet aangedragen.” Ook maakt het CDJA bezwaar tegen het goedkeuren van de „onderbuikgevoelens van één kant van de samenleving”. Ook Koppejan en Ferrier wijzen op die in hun ogen eenzijdige benadering.

Verhagen haalt in zijn toespraak uit naar de „kortzichtige” gedachten van gedoogpartner PVV over het buitenland. PVV-leider Geert Wilders reageerde daarop door te stellen dat „Verhagen in verwarring” is.

Commentaar: pagina 2

Opnieuw is CDA verdeeld: pagina 7

    • Freek Staps