Thomése wil blijkbaar de werkelijkheid herschrijven

Schrijver Frans Thomése deed in Opinie & Debat van 25 juni verslag van zijn bezoek aan Israël. Voor het NCRV-opinieprogramma Altijd Wat maakte ik een tv-reportage van deze reis . „Het is de bedoeling dat de Palestijnen als slachtoffers worden gezien, anders klopt het format van het NCRV-programma niet meer”, schrijft Thomése. Hij spreekt niet over de bijeenkomst voorafgaand aan de reis. Daar werd het programma gepresenteerd, door het organiserende United Civilians for Peace. De bedoeling was dat de Nederlanders alleen in contact zouden komen met Palestijnen en met Israeliërs die kritisch zijn op hun eigen regering. Ik protesteerde, omdat het programma te eenzijdig zou worden, en stelde voor om ook de kant van de kolonisten in het programma op te nemen. Deze suggestie werd, ook door Frans Thomése, met instemming begroet en na enig gemor – „dit doen we normaal nooit” – georganiseerd.

Thomése beweert dat een kritische opmerking van hem over de Palestijnen uit zijn videodagboek is geknipt. Hij vindt de kritiek van zijn collega-reisgenoten op Israël te ver gaan. Ik had het voor de balans van de reportage fijn gevonden als Thomése het inderdaad had opgenomen voor de Israëliers. Helaas was dat niet het geval. Thomése toonde zich, net als de anderen, geschokt door het lot van de Palestijnen.

Blijkbaar had Frans Thomése zich de reis anders voorgesteld. Dat hij de werkelijkheid met terugwerkende kracht probeert te herschrijven, is pijnlijk.

Piet de Blaauw

Verslaggever Altijd Wat (NCRV)

    • Piet de Blaauw Verslaggever Altijd Wat