René Leegte en het KNMI

Nu hij heeft gezegd dat het KNMI kan worden opgeheven, omdat het dingen zegt waarmee hij het niet eens is (NRC, 28 juni), ben ik opeens bekend met Kamerlid René Leegte (VVD). Het valt te betreuren dat de VVD niet hem naar voren heeft geschoven om leiding te geven aan deze regering – het kabinet-Leegte I.

Robbert Jan Bron

Hilversum

    • Robbert Jan Bron Hilversum