PVV wil allochtoon tot in 3de generatie aanduiden

Ook immigranten van de derde generatie moeten voortaan, net als hun ouders en grootouders, in de statistieken worden aangeduid als ‘allochtoon’. Daarvoor pleitte PVV-Kamerlid Joram van Klaveren vanochtend bij minister Piet Hein Donner (Integratie, CDA). Het voorstel werd vanochtend door alle andere Kamerfracties genegeerd. Van Klaveren vindt het belangrijk dat criminaliteit onder deze derde generatie van migranten apart geregistreerd wordt, omdat anders criminaliteitscijfers van autochtonen stijgen.

Een allochtoon van de derde generatie is iemand van wie ten minste één van de grootouders in het buitenland is geboren. De ouders en de persoon zelf zijn in Nederland geboren. De overheid houdt nu niet bij waar iemands grootouders zijn geboren. Het CBS publiceert wel schattingen over aantallen allochtonen van de derde generatie. Donner noemde het PVV-voorstel „verwarrend en niet zinvol”.

De Kamer debatteerde vandaag over de „integratievisie” van minister Donner. Daarin toont de minister zich onder meer ontevreden over de multiculturele samenleving omdat dit zou leiden tot „relativisme” over de Nederlandse samenleving. Belangrijkste principe wordt dat immigranten geheel zelf verantwoordelijk worden voor hun integratie.

Dit uitgangspunt ontmoette veel kritiek bij oppositiepartijen. PvdA’er Martijn van Dam noemde het een „historische vergissing” om integratie geheel aan migranten zelf over te laten. Die gedachte is volgens hem voor een groot deel verantwoordelijk voor de huidige integratieproblemen. „We hadden toch geleerd dat het verkeerd is om te denken dat het vanzelf wel goed komt?” Tofik Dibi (GroenLinks) betoogde dat de minister net zo goed zijn eigen positie kon afschaffen, als de overheid toch niets meer aan integratie deed. D66’er Gerard Schouw verwierp de gedachte dat er iets mis was met de multiculturele samenleving die nu „per staatsdecreet wordt afgeschaft”. Hij sprak van een „anti-liberale” notitie die een „nationalistische identiteit van staatswege wil opleggen” en gebaseerd is op „onderbuikgevoelens”.

Coalitiepartijen VVD en CDA waren zeer tevreden over de nota, net als gedoogpartij PVV. De nota bevat een aantal concrete maatregelen, zoals een boerkaverbod.