NOS claimt gesprek met minister-president

De NOS wil vanaf september het wekelijkse Gesprek met minister-president alleen verzorgen, zonder presentatoren van de andere omroepen.

Het interview met de premier was de laatste jaren opgenomen in EénVandaag en is sinds januari een apart NOS-programma, vrijdags om half zeven, na de actualiteitenrubriek. De presentatie wordt echter nog steeds verzorgd door zowel NOS-medewerkers Dominique van der Heyde, Pim van Galen en Ferry Mingelen als door collega’s van andere omroepen: Pieter Jan Hagens (AVRO), Tijs van den Brink (EO) en Sven Kockelmann (KRO). Die laatste drie hebben nu een brief gekregen van Hans Laroes, de zojuist vetrokken hoofdredacteur van de NOS, die schreef dat ze niet meer nodig zijn.

Een woordvoerder van de NOS: „Die brief was wat voorbarig en te stellig, we zijn dit nog aan het aftimmeren met de andere omroepen. Maar het is al een NOS-programma, en doordat er nog presentatoren van andere omroepen inzitten, is dat niet zichtbaar. Dus willen we alleen onze eigen gezichten van de Haagse redactie erin hebben.”

Volgens de woordvoerder komt de beslissing voort uit het beleid om de taakverdeling tussen de taakomroepen NOS en NTR enerzijds en de ledenomroepen anderzijds duidelijker moet zijn. Het gesprek bestond vroeger ook als los programma, en later als rubriek in actualiteitenrubrieken. Kees Sorgdrager, die de gesprekken lange tijd deed voor Den Haag Vandaag noemde het „martelende gesprekken waar bijna nooit informatie uitkwam”.