Kosten inzet politie bij evenement voor organisatie

De organisatie van incidentele commerciële evenementen waarvoor een vergunning moet worden afgegeven, moeten gaan opdraaien voor de kosten van de inzet van agenten.

Wedstrijden van sportorganisaties die door sportkoepel NOC*NSF worden erkend, hoeven niet te betalen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten, dat hij vandaag voor advies naar verschillende instanties stuurde. Dat meldt persbureau Novum.

Met het voorstel wil Opstelten zorgen voor een vermindering van de politie-inzet om evenementen in goede banen te leiden. Organisatoren moeten zelf meer maatregelen gaan treffen. Het gaat hierbij om taken waarbij nu vaak een beroep wordt gedaan op de politie, maar die ook door beveiligers of verkeersregelaars kunnen worden uitgevoerd. Voor het opsporen van mensen die de wet hebben overtreden en het afvoeren van arrestanten hoeven organisaties niet in de buidel te tasten.

Evenementen die plaatsvinden op terreinen waar uitsluitend bezoekers van het evenement aanwezig zijn, zal honderd procent van de kosten doorberekend worden aan de organisaties. Gaat het om evenementen waar bewoners en bezoekers gemengd aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld Sail Amsterdam en het Rotterdamse Zomercarnaval, dan moet de organisatie vijftig procent van de kosten dragen.

De ChristenUnie stelde een dergelijk wetsvoorstel in het vorige kabinet al voor, vertelt redacteur Barbara Rijlaarsdam van NRC Handelsblad. Zij wijst erop dat in het regeerakkoord van de VVD en het CDA al is vastgelegd dat het kabinet met een voorstel zou komen om de veiligheidskosten ‘voor vergunningplichtige commerciële evenementen van incidentele aard’ door te laten berekenen aan de organisatoren. Volgens Rijlaarsdam heeft het wetsvoorstel grote kans van slagen omdat het eveneens is vastgelegd in het gedoogakkoord en dus gesteund wordt door de PVV.

    • Hans Klis