Kamp komt Kamer tegemoet in kritiek pensioenakkoord

Minister van Sociale Zaken Henk Kamp is de Tweede Kamer vanavond op een aantal punten tegemoet gekomen in zijn kritiek op het pensioenakkoord.

Kamp reageerde positief op twee moties van oppositiepartij PvdA. De minister liet weten dat hij de voorgestelde aanvullende maatregelen steunt die moeten zorgen voor een tegemoetkoming in de inkomensval van mensen met een zwaar beroep die na 2020 eerder dan de nieuwe pensioenleeftijd (66 jaar) stoppen. Bovendien stond Kamp positief tegenover streng toezicht op pensioenfondsen door De Nederlandsche Bank om zo te voorkomen dat zij te grote beleggingsrisico’s nemen.

Hiermee wil de minister de oppositie, maar vooral de grootste oppositiepartij de PvdA, tegemoet komen voor steun aan het pensioenakkoord. Gedoogpartij PVV is namelijk tegen het akkoord, waardoor de PvdA een cruciale rol kan spelen. De PVV ziet de koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting en daarmee het verhogen van de AOW-gerechtigde leeftijd niet zitten. Ook de SP, GroenLinks en D66 lieten bij het debat duidelijk weten tegen het akkoord te zijn.

ChristenUnie, D66, VVD, CDA, PvdA en de SGP willen daarnaast dat Kamp pensioenfondsen dwingt tot het aanhouden van extra reserves. Zo blijven pensioenen ook in slechtere economische tijden stabiel. Kamp vindt echter dat het kabinet fondsen daar niet toe kan dwingen.

FNV Bondgenoten reageerde positief op de stellingname van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer inzake het pensioenakkoord. De grootste bond binnen de vakcentrale FNV gaat het pensioenakkoord met een negatief stemadvies voorleggen aan de leden die zich op korte termijn via een referendum mogen uitspreken. De vakcentrale FNV onder leiding van Agnes Jongerius heeft het akkoord met minister Kamp en de werkgevers gesloten.

Kamp loofde de houding van de PvdA de hij als “constructief” beoordeelde en zei deze daarvoor te willen belonen. Omdat het pensioenakkoord, dat het Nederlandse pensioenstelsel weerbaar moet maken tegen de vergrijzing en tegen nieuwe klappen op de beurs, veel open einden kent, zal de definitieve vorm van het akkoord pas volgend jaar gestalte krijgen. Het is de bedoeling dat alle leden van de FNV zich aan het eind van de zomer hebben uitgesproken over het pensioenakkoord. Kamp wilde vanavond niet zeggen wat hij gaat doen als een meerderheid tegen blijkt te zijn.

    • Hans Klis