Kamer stemt voor het verbod op rituele slacht

Of het afgezwakte verbod op ritueel slachten nu daadwerkelijk in de wet wordt opgenomen, is nog onzeker.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat de mogelijkheden voor onverdoofd ritueel slachten drastisch inperkt. Alleen CDA, ChristenUnie en SGP stemden unaniem tegen.

VVD en D66 waren verdeeld. Ook de PvdA-fractie was niet unaniem in haar beoordeling van het wetsvoorstel. Woordvoerder Martijn van Dam zei in een stemverklaring dat drie PvdA-Kamerleden het voorstel een te grote inperking van de godsdienstvrijheid vinden. Ook een PVV’er stemde tegen het verbod.

De Kamer nam ook amendementen op het wetsvoorstel aan, die onverdoofd ritueel slachten blijven toestaan als religieuzen kunnen aantonen dat dieren niet méér lijden dan bij reguliere slacht. De Eerste Kamer moet het voorstel nog goedkeuren en ook het kabinet moet zijn handtekening onder de wet zetten.

Het verzoek van de ChristenUnie om de stemming over het verbod uit te stellen werd door een meerderheid van de Kamer verworpen.

Tijdens het debat vorige week over het onverdoofd ritueel slachten bleek dat een Kamermeerderheid vindt dat dierenwelzijn boven godsdienstvrijheid gaat. Onverdoofd slachten volgens joodse en islamitische tradities zorgt volgens de Kamer voor meer leed bij dieren dan verdoofde slacht, en daarom moet de rituele slacht worden verboden.

Religieuze organisaties spraken zich tegen het verbod uit, omdat het in hun ogen een onaanvaardbare aantasting van hun geloofsvrijheid is, en omdat de onverdoofde slacht volgens hen juist beter is voor het dier. (NRC)