Hillen: militair moet meer vechten, minder hulp geven

WFA96T:ROSENTHAL EN HILLEN DEBATTEREN OVER LIBIE:DEN HAAG;22JUN2011- De Tweede-Kamercommissie Buitenlandse Zaken overlegt vandaag met de ministers Rosenthal en Hillen over de artikel-100 brief over de Nederlandse bijdrage aan de acties in Libie. Foto: Hans Hillen. WFA/dh/str.Dirk Hol
WFA96T:ROSENTHAL EN HILLEN DEBATTEREN OVER LIBIE:DEN HAAG;22JUN2011- De Tweede-Kamercommissie Buitenlandse Zaken overlegt vandaag met de ministers Rosenthal en Hillen over de artikel-100 brief over de Nederlandse bijdrage aan de acties in Libie. Foto: Hans Hillen. WFA/dh/str.Dirk Hol Hans Hillen tijdens een Kamerdebat eerder deze maand. Foto WFA/Dirk Hol

Minister Hillen (Defensie, CDA) vindt dat militairen meer moeten vechten en zich minder als ontwikkelingswerkers moeten gedragen. Hij zei dit vandaag in een toespraak in Brussel.

“Militairen moeten weer doen waarvoor ze zijn – militaire taken verrichten en militaire successen behalen en tonen”, aldus Hillen. Met een verwijzing naar de Nederlandse bijdrage in Afghanistan zei hij dat Nederlandse militairen “de beste ontwikkelingswerkers” zijn, maar dat van soldaten verwacht wordt dat zij zich in de eerste plaats als soldaten opstellen.

Afstand van de 3D-aanpak

Met zijn woorden neemt Hillen afstand van de door Nederland fel gepropageerde zogeheten ’3D-aanpak’ zoals deze zich in Afghanistan heeft ontwikkeld. Deze houdt in dat Defensie, ontwikkelingshulp (Development) en Diplomatie nauw samenwerken. In de praktijk komt het er op neer dat militairen zich veel bezighouden met ontwikkelingstaken.

“We zijn als krijgsmacht te veel van ons merk verwijderd geraakt”, zei Hillen vanmorgen in Brussel desgevraagd in een toelichting op zijn rede. “Kijk naar onze inzet in Kunduz, we sturen daar 535 militairen heen (waaronder veertig politiemensen, red.) en moeten die missie dan civiel noemen. ‘Militair’ heeft een negatieve connotatie gekregen. Dat heeft me geweldig aan het denken gezet.”

‘NAVO moet scherper kiezen’

Volgens Hillen zal de NAVO scherper moeten kiezen, omdat de steun onder de bevolking voor complexe operaties ver buiten de landsgrenzen zoals die in Afghanistan terugloopt.

“Onze militairen moeten aan de slag waar onze belangen in gevaar zijn, bijvoorbeeld als piraten onze schepen aanvallen. De NAVO bestaat om vuurtjes uit te trappen, niet om missionaris van de wereld te zijn.”

Hillen reageerde in zijn toespraak ook op recente kritiek van zijn Amerikaanse collega Gates, die Europa verweet te weinig bij te dragen aan de NAVO. “Europa moet acht slaan op de boodschap van Gates”, zei Hillen. De bezuinigingen op Defensie zijn “zeker geen bewuste Europese politiek om de VS de rug toe te keren”.