Heeft dit arrestatiebevel dan wel zin?

Voor hoofdaanklager Ocampo is het belangrijk om te laten zien dat de internationale gemeenschap oorlogsmisdaden vervolgt. Een arrestatiebevel kan werken als waarschuwing aan machthebbers om geweld tegen burgers te staken. Ocampo sprak maandag van „een duidelijk signaal aan anderen in het land en in de regio als geheel dat het gebruik van extreem geweld om de bevolking te onderdrukken niet getolereerd wordt”.

Ook kan het arrestatiebevel de druk op Gaddafi vergroten om te onderhandelen. De vraag is of dat werkt. Toen het hof in maart 2009 een arrestatiebevel uitvaardigde tegen Bashir nam hij ‘wraak’ door hulporganisaties in Darfur tijdelijk het land uit te zetten.

Hoe Gaddafi op een arrestatiebevel zal reageren, is voer voor psychologen. Mogelijk besluit hij liever strijdend ten onder te gaan, zoals hij tot nu toe steeds voorspelt.