Directeur Chemie-Pack in Moerdijk is opgepakt

Volgens justitie kan tegen de directeur een gevangenisstraf van maximaal zes jaar worden geëist.

De directeur van Chemie-Pack en drie werknemers van het bedrijf zijn gisteren door de politie aangehouden. Het chemische verpakkingsbedrijf op het bedrijventerrein in Moerdijk ging op 5 januari dit jaar in vlammen op.

Justitie verdenkt het bedrijf en de vier aangehoudenen ervan dat ze „opzettelijk grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen hebben opgeslagen, bewerkt en verwerkt op plaatsen waar dit niet was toegestaan volgens de aan het bedrijf verstrekte milieuvergunning”. Bovendien waren de in acht genomen veiligheidsmaatregelen op die plaatsen „niet voldoende”, aldus het Openbaar Ministerie. „Zo werden vermoedelijk kosten bespaard. Hierdoor kon een potentieel gevaarlijke situatie op het terrein ontstaan en de brand de omvang aannemen die hij op 5 januari had.”

De „zware verdenkingen” gelden overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO).

De brand veroorzaakte consternatie in de wijde omgeving doordat een rookwolk over een groot deel van Nederland dreef. Ook raakten watergangen in de omgeving van het bedrijf vervuild met bluswater. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. „Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen”, aldus een woordvoerder van het parket. „Wij hebben vooral onderzocht hoe deze brand zo snel zo groot heeft kunnen worden. En of daar strafbare feiten aan ten grondslag hebben gelegen.” (NRC)