Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Jonge demonstranten verstoren Kamerdebat pensioenakkoord

Schermfoto livestream Tweede Kamer

Veertien demonstranten van de jongerenafdelingen van PvdA en D66 hebben om kwart over drie het Tweede Kamerdebat over het pensioenakkoord een minuut stilgelegd. ‘Pensioenakkoord is diefstal’, schreeuwden zij door de plenaire zaal.

De ordeverstoorders hadden enkele letters van hun leus op hun t-shirt geschilderd: in de juiste volgorde stonden zij plotseling op. Daarna besloot voorzitter Gerdi Verbeet de vergadering voor een ogenblik te schorsen. De actievoerders zijn door beveiligers naar buiten geloodst. Politiemensen voorkwamen dat ze weer het Binnenhof opliepen.


De actie was aangekondigd. “Morgen bezetten we met de Jonge Democraten de Tweede Kamer. Althans, publieke tribune”, twitterden de Jonge Socialisten (JS) van de PvdA gisteravond. David van der Houwen, hoofd voorlichting van de Tweede Kamer, vermoedt dat de beveiliging verrast was door het protest. “We lezen niet alle twitterberichten en kunnen niet altijd aan de neuzen aflezen wat mensen van plan zijn.”

De demonstranten hebben volgens hem het Reglement van Orde overtreden: uitingen op de publieke tribune, zoals roepen, zijn niet toegestaan. “Daarom zijn deze mensen verwijderd.” Artikel 152 lid 2 luidt: “Alle tekenen van goed- of afkeuring zijn aan de toehoorders verboden. De voorzitter zorgt voor de handhaving van dit verbod en voor de bewaring van behoorlijke stilte. Hij kan bij overtreding degene, die de orde stoort of gestoord heeft, doen vertrekken en desnoods alle toehoorders of allen die zich op een bepaalde tribune bevinden doen verwijderen.” Dat artikel is gehandhaafd. Maar juridische consequenties zal het niet hebben, benadrukt Van der Houwen. “Dit zijn gewoon onze gedragsregels.”

‘De vakbonden halen onze pensioenpotten leeg’
Waarom de demonstranten het niet eens zijn met het pensioenakkoord, motiveert JS-voorzitter Rick Jonker op Dejaap.nl.

“Wij moeten leven met de erfenis van de babyboomgeneratie. Een erfenis met grote financiële risico’s en onzekerheden. Natuurlijk, de oudere generatie heeft hard gewerkt. Het zijn zij die ons land opgebouwd hebben in de decennia na de tweede wereldoorlog. Zij mogen terecht genieten van hun pensioen. Maar niet ten koste van alles! Daarom zeggen wij: tot hier en niet verder. De grens wordt overschreden met dit pensioenakkoord. Wij weigeren krom te liggen en onze toekomstige zekerheden op te geven, opdat babyboomers zich nergens zorgen over hoeven te maken. Het kan en mag toch niet zo zijn dat wij de volledige rekening moeten gaan betalen om zowel ons eigen pensioen als het pensioen van de gepensioneerden zeker te stellen?”

In nrc.next van 15 juni 2011 hadden Ilja Boelaars en Maarten Koning (bestuurslid en voorzitter van de Jonge Democraten) een verhaal met dezelfde strekking.

“Dat het kabinet wil verbloemen dat zij de intergenerationele pensioendiefstal faciliteert, is begrijpelijk, maar waarom werkt zij er überhaupt aan mee? De reden is eenvoudig: het kabinet zit met een gigantisch begrotingstekort. Zij wil graag bezuinigen op de AOW, maar de vakbonden zijn hier - in belang van hun grijze achterban - enorm tegen. Zij eisen wisselgeld. Bij gebrek aan financiële middelen besloot het kabinet de jongeren te verraden. In ruil voor een bescheiden bezuiniging knijpt zij een oogje toe terwijl de vakbonden voor haar achterban de pensioenpotten leeghalen.”

De jongerenafdeling van D66 merkt bovendien op dat ouderen worden ontzien doordat de AOW-leeftijdsverhoging pas in 2020 ingaat. 45-minners draaien volledig op voor het pensioentekort van 250 miljard en mogen zelf later met pensioen, concluderen de Jonge Democraten. “Solidariteit heet dat. Het is de vraag wat de Tweede Kamer van het akkoord vindt.”