VVD: KNMI is partijdig en kan worden opgeheven

Regeringspartij VVD wil het meteorologisch instituut KNMI opheffen als overheidsorganisatie. Tweede Kamerlid René Leegte beschuldigt het instituut van partijdigheid, omdat het KNMI vindt dat CO2-productie door mensen bijdraagt aan opwarming van de aarde. Daarmee „bedreigt het KNMI de wetenschappelijke en politieke besluitvorming”, zegt de VVD’er.

Kamerlid Marieke van der Werf van coalitiegenoot CDA noemt de manier waarop Leegte „het KNMI wegzet onjuist”. Het is „geen goede zaak als een politicus zegt: hun standpunt komt mij niet uit, dus dan moeten ze maar verdwijnen”. Het CDA, zegt Van der Werf, vertrouwt op de objectiviteit van het KNMI. „Je moet ruimte bieden aan verschillende oordelen.”

De onafhankelijkheid van het KNMI is „onbetwist”, zegt ook een woordvoerder van staatssecretaris Joop Atsma (Milieu, CDA). Ook oppositiepartijen reageren kritisch. Diederik Samsom (PvdA) vraagt zich af waar Leegte zijn beschuldigingen vandaan haalt. „Hij moet het onderbouwen, of zijn beschuldiging intrekken.”

Leegte vindt dat het onmogelijk is voor het KNMI om onafhankelijk te zijn op het gebied van klimaatonderzoek, omdat het gegevens uitwisselt met IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dat panel onderzoekt de menselijke bijdrage aan de opwarming van de aarde. Door daar aan bij te dragen „laadt het KNMI de verdenking op zich bij bijvoorbeeld de PVV en klimaatsceptici”, dat het niet onpartijdig staat in het politieke debat over de opwarming van de aarde. Klimaatsceptici verzetten zich tegen de wetenschappelijke consensus dat CO2-productie door mensen substantieel bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

De VVD vindt dat de nadruk op het reduceren van broeikasgassen zoals CO2 afleidt van „veel grotere problemen” in de wereld. „Het is net alsof we alle problemen oplossen als we maar minder CO2 uitstoten. Dat is niet zo. Het leidt af van vraagstukken als energie, voedsel en verdroging.” Leegte denkt dat onafhankelijk onderzoek alleen mogelijk is via de markt.

Het KNMI, een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, verzorgt weersvoorspellingen, maar doet ook onderzoek naar weer en klimaat, verzamelt daarover data en deelt deze met meteorologen uit andere landen. Deze taken zijn wettelijk vastgelegd. Het KNMI kreeg in 2009 (het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn) 37 miljoen euro van het ministerie. Het instituut wilde vanmorgen niet reageren op de kritiek van Leegte.