Training voor weerbaarder politie

Het hoge aantal politieagenten met psychische klachten moet in 2014, voor het einde van deze kabinetsperiode, met de helft zijn teruggedrongen. Om hun fysieke en mentale weerbaarheid te versterken, komen er extra trainingen voor de agenten en wordt de professionele opvang verbeterd.

Dat heeft minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) gisteren aangekondigd in reactie op een onderzoeksrapport van Andersson Elffers Felix. Daaruit bleek dat ongeveer één op de drie agenten kampt met psychische klachten. Deze variëren van suïcidaal gedrag en posttraumatische stressstoornis (PTSS) tot sterk verminderde arbeidsmotivatie en een weigering om nog bepaalde diensten te draaien.

Agenten op straat krijgen straks extra training waarin ze leren hoe ze moeten omgaan met bepaalde gevaren en incidenten, zoals de strandrellen in Hoek van Holland in 2009. Hun leidinggevenden moeten op cursus om beter en sneller met psychosociale klachten om te gaan. Ook komt er in de opleiding meer aandacht voor professionele weerbaarheid. Voor de maatregelen wordt geen extra geld uitgetrokken. De korpsen zullen de extra trainingen en cursussen zelf moeten betalen.

Dit staat in het actieplan Versterking professionele weerbaarheid dat minister Opstelten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister heeft het plan opgesteld met korpschefs en de Politieacademie.

Politiebonden en oppositiepartij PvdA zijn positief over de inhoud van de plannen, maar zetten tevens vraagtekens bij de betaalbaarheid. „Als er geen extra geld voor komt, blijft het plan steken in mooie woorden”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP zegt: „Het is belangrijk dat Opstelten dit project als een investering ziet, en er dus extra geld voor uittrekt.”