Stellingen

De Europese Unie wordt slechts dan een politieke eenheid wanneer burgers van lidstaten die permanent in een andere lidstaat verblijven daar op alle niveaus kunnen deelnemen aan democratische verkiezingen zonder dat hiervoor verandering in nationaliteit is vereist.

M.A.H.P. van Stiphout

Rijksuniversiteit Groningen

Hoewel de term ‘boerenverstand’ gebruikt wordt om aan te geven dat iets niet (wetenschappelijk) getoetst is, zijn beslissingen die op grond hiervan genomen worden vaak buitengewoon verstandig.

Janet Henrieke Stegehuis

Rijksuniversiteit Groningen