Rel paardenwereld na weigering vrouw

De paardenfokkerij is van oudsher een mannenbolwerk. Keurmeester Karin Retera wilde hogerop, maar kreeg geen kans.

Als vrouw hogerop komen binnen het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland? Veel succes. Keurmeester Karin Retera (53) stelde zich vorig jaar kandidaat voor het lidmaatschap van de hengstenkeuringscommissie, maar kreeg geen eerlijke kans omdat ze een vrouw is, meende ze. Retera wendde zich tot de Commissie Gelijke Behandeling, die haar medio juni in het gelijk stelde. Door haar af te wijzen, maakte de paardenfokvereniging „verboden onderscheid op grond van geslacht”, schrijft de commissie in de uitspraak.

Sinds 1990 is Retera keurmeester bij het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN), dat zo’n 29.000 leden telt en een van de belangrijkste internationale hippische organisaties is. Ze heeft al langer de ambitie door te groeien. Zo solliciteerde ze eerder naar de functie van afdelingsinspecteur, maar werd ze niet gekozen. Zonder sollicitatiegesprekken is toen een man met „minder kennis en ervaring” aangenomen, zegt Retera. „Dat zegt zij. De directie heeft anders geoordeeld”, aldus Henk Visser, voorzitter van het KWPN.

Aan Rereta’s staat van dienst kan het niet liggen. In de dressuurwereld staat zij bekend als deskundig: ze leidt dressuurpaarden op voor de top, is jurylid bij Grand Prix-wedstrijden en docent bij de bond. Retera: „Er zouden voor mij geen belemmeringen moeten zijn door te groeien naar een hogere functie.”

De fokkerijorganisatie ontkent Retera gediscrimineerd te hebben. Wel zijn er amper vrouwen in de top bij het KWPN. De paardenfokkerij is van oudsher een mannenaangelegenheid, zegt Visser. „Je moet als bestuur gaan voor kwaliteit. Geen positieve discriminatie, en geen negatieve discriminatie. Mannen zijn kennelijk net wat meer ervarener en passen beter bij het profiel.”

Volgens Retera is het de KWPN-cultuur die maakt dat vrouwen geen kans krijgen. Ze zegt te spreken namens tientallen vrouwen binnen de vereniging. Bovendien: de meeste dressuurruiters in de top zijn amazones, zoals Anky van Grunsven en Adelinde Cornelissen. „De invloed van vrouwen in het fokbeleid zou daarom ook veel groter moeten zijn.”

Retera besloot naar de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) te stappen wegens een „optelsom van allerlei gebeurtenissen met als rode draad discriminatie”. Volgens haar voert het KWPN een schimmig en vrouwonvriendelijk beleid bij de benoeming van topfuncties.

Zo worden geen sollicitatiegesprekken gevoerd met kandidaten voor hoge functies. De CGB beveelt de vereniging aan een „inzichtelijke, systematische en controleerbare selectieprocedure te hanteren”. Visser zegt dat de vereniging ernaar gaat kijken.

Onlangs stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel voor een vrouwenquotum in raden van bestuur en raden van commissarissen. De top van bedrijven moet uiterlijk in 2016 voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaan (nu 8 procent). De regeling gaat 1 januari in.