Oppositie protesteert tevergeefs tegen bezuinigingen op cultuur

Staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD) kan de bezuinigingen van 200 miljoen euro op de cultuursector vrijwel ongewijzigd doorvoeren. De oppositie wist gisteren in de Tweede Kamer geen verandering te brengen in de plannen. De coalitiefracties CDA en VVD en gedoogpartner PVV dienden enkele wijzigingsvoorstellen in om de regionale spreiding van cultuur te verbeteren. Zij willen meer geld voor de regionale orkesten, voor Opera Zuid en voor het Friese theatergezelschap Tryater. De moties zullen donderdag bij de stemmingen in de Kamer naar verwachting aangenomen worden.

Het debat gisteren vond onder grote belangstelling plaats. Niet alleen de zaal in de Kamer zat vol, ook waren veel betrokkenen naar Den Haag gekomen om tegen de bezuinigingen te demonstreren. In de vroege avond liep dat uit op charges van de ME rond het Kamergebouw.

Staatssecretaris Zijlstra hamerde erop dat hij „geen kaalslag” veroorzaakt in de kunstsector, „omdat het kabinet nog altijd 750 miljoen euro uitgeeft aan cultuur, evenveel als in 2005”. Volgens de oppositiepartijen zullen de bezuinigingen ertoe leiden dat veel kunstinstellingen dicht moeten en velen hun baan verliezen. „Deze dag is een trieste dag”, zei Jetta Klijnsma (PvdA). „Niet één handreiking naar kunst en cultuur.” Zij betreurt dat de Eerste Kamer niets aan de plannen kan veranderen omdat Zijlstra de hervormingen doorvoert via een ministeriële regeling en pas later met een wetswijziging.

In totaal werden 29 moties ingediend, waarvan een groot deel door de oppositie. Vrijwel geen enkele kon rekenen op bijval van de coalitie. De oppositie stelde voor de bezuinigingen niet in één keer door te voeren in 2013, maar uit te smeren over meer jaren. Ook wilde de oppositie het bezuinigingsbedrag halveren en de btw-verhoging ongedaan maken.

Jasper van Dijk (SP) verweet de coalitie „cadeautjes uit te delen”. Daarmee doelde hij op het plan om 12 miljoen extra uit te trekken voor regionale orkesten. VVD en CDA dienden een motie in om Tryater overeind te houden. De benodigde 1,5 miljoen euro moet uit het Fonds Podiumkunsten komen.

Zijlstra liet verder weten dat hij vindt dat er strenger geselecteerd moet worden op de instroom van studenten in het kunstvakonderwijs (van Gerrit Rietveldacademie tot Fontys Hogescholen). Hij liep daarmee vooruit op het plan dat die opleidingen hem op 7 juli aanbieden.

Kunstbezuinigingen: pagina 18, 19