Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Religie

Kamer stemt voor verbod op onverdoofd ritueel slachten

De twee Kamerleden van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme en Esther Ouwehand, omhelsden elkaar nadat het verbod was aangenomen. Foto screenshot Politiek 24

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat de mogelijkheden voor onverdoofd ritueel slachten drastisch inperkt. Alleen CDA, de ChristenUnie en de SGP stemden unaniem tegen.

De PvdA-fractie was niet unaniem in haar beoordeling van het wetsvoorstel. Woordvoerder Martijn van Dam zei in een stemverklaring dat drie Kamerleden van de partij (Celik, Eijsink en Jadnanansing) het voorstel een te grote inperking van de godsdienstvrijheid vinden. Ook PVV’er Wim Kortenoeven stemde tegen het verbod.

De Kamer nam ook amendementen op het wetsvoorstel aan die onverdoofd ritueel slachten blijven toestaan als religieuzen kunnen aantonen dat dieren niet meer lijden dan bij de reguliere slacht. Of het afgezwakte verbod daadwerkelijk in de wet wordt opgenomen is nog niet zeker. De Eerste Kamer moet het nog goedkeuren en ook het kabinet moet uiteindelijk zijn handtekening onder de wet zetten.

Het verzoek van de ChristenUnie om de stemming over het verbod uit te stellen werd door een meerderheid van de Kamer verworpen. Hoewel het CDA en de SGP vonden dat de vandaag verstuurde kabinetsbrief uitstel van de stemmingen noodzakelijk maakte, vond een meerderheid dat staatssecretaris Bleker daarin geen ander standpunt verkondigde dan tijdens het debat van vorige week. Bleker herhaalt in de brief dat het verbod “evidente spanning” geeft met de godsdienstvrijheid.

Tijdens het debat vorige week over het onverdoofd ritueel slachten bleek dat een overgrote Kamermeerderheid vindt dat dierenwelzijn boven godsdienstvrijheid gaat. Onverdoofd slachten volgens joodse en islamitische tradities zorgt volgens die Kamermeerderheid voor meer leed bij dieren dan verdoofde slacht, en daarom moet de rituele slacht worden verboden. Religieuze organisaties hebben zich tegen het verbod uitgesproken, omdat het in hun ogen een onaanvaardbare aantasting van hun geloofsvrijheid is, en omdat de onverdoofde slacht volgens hen juist beter voor het dier is. Ook de leden van VVD en D66 zijn verdeeld.