Effect pensioenakkoord wordt na 2020 verzacht

Kamp en Jongerius beperken de gevolgen van eerder stoppen met werken.

De gevolgen van het onlangs gesloten pensioenakkoord worden verlicht. Dat geldt voor mensen die na 2020 eerder willen stoppen met werken. Dat jaar verschuift de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar.

Dat zegt voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV. Mensen die in het nieuwe stelsel eerder stoppen met werken, zien hun koopkracht dalen, vooral omdat zij tot hun 66ste jaar AOW-premie moeten betalen. „Dat blijft zo, maar dat wordt netto gezien helemaal goed gemaakt door een hogere uitkering.”

De koopkrachtdaling van mensen die na 2020 eerder stoppen met werken speelt een grote rol bij de acceptatie of verwerping van het pensioenakkoord. FNV Bondgenoten, de grootste FNV-bond, kwam vorige week met cijfers die aantoonden dat eerder stoppen feitelijk onmogelijk was voor mensen zonder pensioen omdat de AOW gedurende het eerste jaar soms wel een kwart lager uitkwam. Naar aanleiding daarvan leek ook de ambtenarenbond Abvakabo zich te gaan verzetten. Na de zomer krijgen de 1,4 miljoen FNV-leden de gelegenheid om zich in een referendum uit te spreken. (NRC)