Ahmed en Sarah gefopt

Er lijkt nog iets van hoop te gloren voor de aanhangers van archaïsche rituelen. Onverdoofd slachten is verboden, tenzij „de aanvrager met onafhankelijk vastgesteld bewijs kan aantonen dat de te slachten dieren bij gebruik van de methode niet ernstiger of langer lijden dan wanneer wel sprake is van voorafgaande bedwelming”. Dat lijkt een uitweg te bieden voor mensen die per se vlees willen eten dat heeft gesparteld. Maar joden en moslims zijn bij de neus genomen. Want het is een volstrekt betekenisloos amendement. Iedereen die wel eens een boekje Wetenschap voor dummy’s heeft opengeslagen weet: je kunt nooit aantonen dat iets er niet is. Afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid. Aantonen dat een dier lijdt kan dus wel (al blijft daar altijd de hamvraag: is het zich er van bewust?), aantonen dat iets of iemand niet lijdt is onmogelijk.

Als we konden bewijzen dat iets niet bestond waren we al heel lang geleden verlost van God, Allah, Jaweh, ‘iets’ of iedere andere onzichtbare, onhoorbare en onbewijsbare entiteit. En dan was die hele wet niet nodig geweest. Maar dat terzijde.

Het kan natuurlijk dat het amendement met ‘onafhankelijk vastgesteld bewijs’ iets anders bedoelt dan ‘wetenschappelijk bewijs’. Immers, niet zo lang geleden propageerde minister Maria van der Hoeven nog dat het creationisme ook een wetenschappelijke theorie is die onderwezen diende te worden op school. Dat krijg je als je een land laat besturen door mensen met niet veel meer achtergrond dan een cursus bedrijfskunde. Als ze het in de politiek over Henk en Ingrid hebben, denk ik altijd dat ze hun studiegenoten bedoelen.

Maar een van de ondersteuners van het amendement is de PvdA, en die hebben Ronald Plasterk, van origine een echte wetenschapper. Heeft hij bij het opstellen van de tekst zitten slapen? Of is het ook van de PvdA boze opzet? In woorden de joden en moslims een laatste strohalm aanreiken, in het volle besef dat het een kluitje in het riet is.

Marianne Thieme was de enige politicus die meteen doorhad dat het amendement volkomen onschadelijk is. Haar achtergrond is rechten. Daar weten ze ook dat bewijzen dat iets niet is gebeurd onmogelijk is. Daarom gaat de rechtspraak ervan uit dat iets niet is gebeurd tenzij wordt bewezen dat het wel is gebeurd. In het amendement wordt dat op zijn kop gezet.

Ik ben benieuwd wie er straks in de Eerste Kamer doorheeft dat hier nutteloze woorden op papier zijn gezet.

Nou ja, nutteloze woorden op papier, dat is natuurlijk wel core business in Den Haag.

Victor Lamme

    • Victor Lamme