Actievoeren via Le Monde

‘Défense d’entrer aux Pays-Bas’ stond gister met grote witte letters op een zwart in de Franse krant Le Monde. ‘Culturele ineenstorting gaande’. Eind vorige week verscheen een advertentie van dezelfde strekking in de New York Times, nu met een verwijzing naar een culturele ‘meltdown’ die aan de gang is in Nederland.

Achter die laatste advertentie zit een actiegroep die op internet actief is onder de naam ‘Halbe de Sloper’. Een woordvoerder, die zich in een filmpje van de NOS ‘Joost’ noemde („dat was hun idee, ik kan dat bevestigen noch ontkennen”), wil wel vertellen waarom de advertentie er kwam. „Ik ben kunstliefhebber, en ook werkzaam in de kunst. In de aanloop naar het debat over de kunstbezuinigingen, vond ik dat er te weinig reuring was. Toen heb ik met een aantal gelijkgestemden deze advertentie geregeld en betaald.”

Joost wil niets zeggen over de kosten. Alleen dat meer dan 150 mensen hebben meebetaald, „van individuen en kleine instellingen, tot grotere spelers”. En dit wil hij ook nog kwijt: zij zitten niet achter die advertentie in Le Monde. Wie wel, dat is ook voor ‘Joost’ een raadsel.

Gisteren lieten vijftig galeries gezamenlijk een advertentie plaatsen in De Volkskrant voor het behoud van de postacademische instellingen, paginagroot, op de gehele achterkant van het eerste katern. Een paginagrote zwart-wit advertentie op zo’n prominente plek zou in NRC Handelsblad zo’n 26.000 euro kosten. Maar non-profitinstellingen krijgen 15 procent korting, en dat geldt ook voor kunstinstellingen. Blijft er 22.000 euro over.

„Dat klopt wel ongeveer”, zegt galeriehouder Diana Stigter, die samen met collega Martin van Zomeren het initiatief tot de advertentie nam. Vijftig galeriehouders betaalden allemaal „een paar honderd euro”, aldus Stigter. En mochten ze het niet gezamenlijk niet redden, dan stond een rijke kunstverzamelaar garant. Maar ook deze kunstpleitbezorger wenst anoniem te blijven.