Zijlstra niet eens met geschetste beeld over cultuurbezuinigingen

Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra is het sterk oneens met het beeld dat tegenstanders van zijn cultuurbeleid schetsen. PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma noemde eerder vandaag de bezuinigingen in de culturele sector een “roofoverval op de podiumkunst en de beeldende kunst”

Volgens Klijnsma gaan de plannen “te hard, veel te snel” en is het “veel te veel”. Het kabinet wil 200 miljoen euro bezuinigen op cultuur. Klijnsma noemde het een “trieste dag” voor de kunst. Ook de SP sprak van een “culturele kaalslag”.

Volgens Zijlstra klopt het beeld dat het kabinet niet in cultuur zou investeren of een hekel aan cultuur heeft, niet. Hij wees erop dat na de bezuinigingen nog steeds ruim zevenhonderd miljoen euro beschikbaar is voor culturele instellingen. Zijlstra: “Het is niet zo dat dit kabinet geen cent in cultuur investeert en cultuur niet belangrijk vindt.”

De staatssecretaris is van mening dat sommige partijen er belang bij hebben om dit cultuuronvriendelijke beeld van het kabinet te schetsen. Zijlstra riep op om snel op te houden met het voeren van deze discussie, meldt persbureau Novum. Zijlstra: “Daar wordt de cultuursector niet beter van.”

De gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV steunt de kabinetsplannen om te bezuinigen op de cultuursector. De partijen willen wel een paar aanpassingen op de plannen. Gisteren werd bekend dat zij onder andere het Friese theatergezelschap Tryater en het Limburgse Opera Zuid willen ontzien. Die zouden dan voortaan wel minder subsidie ontvangen. Hoewel Zijlstra deze plannen “sympathiek” noemde, deed hij geen toezeggingen. Waarschijnlijk zullen VVD, CDA en PVV hem via een motie dwingen deze kunstgezelschappen te sparen.

    • Hans Klis