'Nee, tenzij werknemers minder risico lopen'

Edith Snoey 2009 FOTO: Christiaan Krouwels foto gemaakt iov SER

Edith Snoey (1956) is sinds 2005 voorzitter van Abvakabo FNV. Sinds 1997 zit ze in het dagelijks bestuur van de bond. Snoey groeide naar eigen zeggen op in een ‘rood nest’. Haar vader was conducteur en haar moeder vrijwilliger. Ze begon in 1978 bij de toenmalige Abva (Algemene Bond van Ambtenaren) als jongerensecretaris en beleidsmedewerker.

Vanaf 1990 was ze als bestuurder van Abvakabo actief voor onder meer de thuiszorg en nutsbedrijven.