Meningsvrijheid

Geert Wilders is vrijgesproken voor groepsbelediging, het aanzetten tot haat en discriminatie. De vrijheid van meningsuiting heeft gezegevierd. Maar over de definitie van vrijheid verschil ik met Wilders van mening. De filosoof Augustinus schreef ooit ‘ik was verliefd op mijn eigen wegen en niet op de uwe, verliefd op de vrijheid van een voortvluchtige’. Zo beleeft ook Wilders zijn meningsvrijheid. Hij stelt zijn eigen vrijheid om te zeggen wat hij wil boven alles. Zelfs als hij daarmee angst zaait in de samenleving.

Wat is je meningsvrijheid waard als je een bevolkingsgroep bepaalde vrijheden wilt ontnemen? Vrijheid dien je volgens mij te benutten voor het aangaan van goede, liefdevolle intermenselijke relaties en het nastreven van rechtvaardigheid voor iedereen. Een inspiratie uit de islam voor degenen die dat niet wisten!

Salah Edin

Salah Edin is rapper. Hij klaagde in 2008 Wilders aan wegens het gebruik van zijn foto in de film Fitna. Wilders klaagde op zijn beurt Edin aan wegens uitspraken in een interview met Zoomin Tv.

    • Salah Edin