Hoe zit dat in het buitenland?

Nederland kent volgens de onderzoeksbundel Criminaliteit en Rechtshandhaving 2009 een streng strafklimaat in vergelijking met andere West-Europese landen. Zo blijkt de kans om in de cel te komen in Nederland relatief groot, in het bijzonder voor minderjarigen. Alleen in Frankrijk is het aandeel celstraffen hoger. André Klip, hoogleraar strafrecht in Maastricht, merkte vorig jaar op dat in de politiek gemaakte vergelijkingen met het buitenland vaak mank gaan, omdat doorgaans alleen opgelegde straffen worden vergeleken – zonder dat wordt gekeken naar uitgezeten straffen. In Nederland wordt tweederde of de gehele straf uitgezeten. In andere West-Europese landen kan dat een veel kleiner deel zijn. Nogal wat in het buitenland veroordeelde Nederlanders willen niet aan Nederland worden overgedragen, want dat betekent nogal eens strafverlenging. Verder betoogt Klip dat verdachten in Nederland veel vaker in voorlopige hechtenis zitten (en dus eigenlijk al straf uitzitten) dan elders, met als neveneffect dat verdachten die worden vrijgesproken financieel gecompenseerd moeten worden. Volgens Klip betaalt Nederland jaarlijks miljoenen aan onschuldig of te lang opgesloten burgers.