Helgoland blijft in tweeën gesplitst

De bewoners van het Duitse Noordzee-eiland Helgoland willen dat hun Heimat blijft zoals hij is: twee afzonderlijke lapjes grond in de weidsheid van de Duitse Bocht. Per referendum wezen ze gisteren een plan af voor samenvoeging van beide Helgolanddelen door inpoldering van een stuk zee.

Helgoland bestaat uit het gelijknamige eiland, 1,7 vierkante kilometer groot, dat vanaf het water van verre herkenbaar is aan zijn hoge kust en een losstaande rots, de beroemde Lange Anna van rode zandsteen. Bijna duizend meter oostelijker ligt het vlakke en onbewoonde Düne, 0,7 vierkante kilometer, waar vliegtuigjes kunnen landen en ’s zomers de zeehonden liggen te zonnen. Een stormvloed sloeg het tussenliggende land in 1721 weg.

Het eiland, ooit van strategisch en na de oorlog vooral van toeristisch belang, is de laatste jaren in de versukkeling geraakt. Het miste de aansluiting met het moderne toerisme. De destijds populaire Butterfahrten – per veerboot naar Helgoland en daar douanevrij inkopen – trekken minder toeristen. De eilandbevolking vergrijst, de jeugd gaat voor werk naar het vasteland.

In 2008 lanceerde de Hamburgse ondernemer Arne Weber het plan om het stuk zee tussen Helgoland en Düne in te polderen, een waterstaatkundig megaproject. Hij kreeg steun van eilandburgemeester Jörg Singer en een deel van de bevolking.

Gisteren kwam het erop aan: 54,7 procent van de Helgolanders stemde tegen en wees het plan voor samenvoeging af. 45,3 procent stemde voor. Ruim dertienhonderd mensen waren stemgerechtigd, 81 procent bracht zijn stem uit. Volgens Singer is Webers plan van tafel, „maar niet de wens om aan onze toekomst te werken. We moeten onderzoeken in wat voor vorm landaanwinning mogelijk is. Nieuwe ontwikkelingen zijn dringend nodig.”

De stemming op het eiland laat zien hoe de ouder wordende Duitse bevolking tegenover grote en vernieuwende projecten staat: afhoudend. „Laat ons hier in rust oud worden. We willen die verandering niet”, luidde het commentaar van een eilandbewoner op het landaanwinningsplan.