Effecten pensioenakkoord na 2020 worden verzacht

Den Haag. - De gevolgen van het onlangs gesloten pensioenakkoord worden verlicht. Dat geldt voor mensen die na 2020 eerder willen stoppen met werken. Dat jaar verschuift de pensioengerechtigde leeftijd naar 66 jaar.

Dat zegt voorzitter Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV in een gesprek met deze krant. Mensen die in het nieuwe stelsel eerder stoppen met werken, zien hun koopkracht dalen, vooral omdat zij tot hun 66ste jaar AOW-premie moeten betalen. „Dat blijft zo, maar dat wordt netto gezien helemaal goed gemaakt door een hogere uitkering.”

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken bevestigt het (deels) repareren van de koopkrachtdaling. Volgens hem hoeft minister Kamp daarvoor geen extra geld uit te trekken. „Het gaat om enkele technische wijzigingen.”

De koopkrachtdaling van mensen die na 2020 eerder stoppen met werken speelt een grote rol bij de acceptatie of verwerping van het pensioenakkoord. FNV Bondgenoten, de grootste FNV-bond, kwam vorige week met cijfers die aantoonden dat eerder stoppen feitelijk onmogelijk was voor mensen zonder pensioen omdat de AOW gedurende het eerste jaar soms wel een kwart lager uitkwam. Naar aanleiding van die cijfers leek ook de ambtenarenbond Abvakabo zich te gaan verzetten tegen het akkoord.

Volgens het Centraal Planbureau zorgt de premie inderdaad voor een koopkrachtdaling, van 6 tot 7 procent. Een daling van een kwart noemde het CPB „niet realistisch”.

De verhoging van de AOW-leeftijd is lange tijd onacceptabel geweest voor de vakbonden. Juist voor mensen met zware beroepen moet het volgens de bonden mogelijk zijn om eerder te stoppen, (bijna) zonder koopkrachtverlies. Of er nu nog sprake is van inkomensdaling in vergelijking met de huidige AOW kon Jongerius vanochtend niet zeggen. „Ik wil heel graag heldere koopkrachtplaatjes laten zien, maar het is lastig om zaken te voorspellen die pas na 2020 spelen.”

Na deze zomer krijgen de 1,4 miljoen FNV-leden vermoedelijk de gelegenheid om zich in een referendum uit te spreken. De leden van Bondgenoten en Abvakabo vormen samen een meerderheid.

Interview Jongerius: pagina 4 en 5

    • Jos Verlaan
    • Erik van der Walle