In beeld

Dinosauriërs schitteren in hun laatste tentoonstelling in Parijs voordat zij geveild worden

Skeletten van verschillende dinosauriërs werden vandaag in stukjes vervoerd naar het Institut Paleontologie Humaine in Parijs om daar weer opgebouwd te worden voor hun laatste tentoonstelling. Deze kolossen zullen daar tot 15 september te bewonderen zijn. Daarna kan iedereen met een dikke portefeuille de skeletten op de kop tikken bij veilinghuis Sotheby's. Daar worden zij op 14 oktober geveild.
Vrachtwagen vervoert het skelet van een Prosaurolophus maximus over de Champs-Élysées.
Jacky Naegelen / Reuters
Het hoofd van een Prosaurolophus maximus wordt in stukken naar vrachtwagens vervoerd. Een skelet van deze dinosaurus kan tot elf meter lang zijn.
Jacky Naegelen / Reuters
De schedel van een Triceratops, met de kenmerkende drie hoorns, wordt voorzichtig ingeladen. De grootst gevonden schedel ooit had een lengte van 2,5 meter.
Jacky Naegelen / Reuters
Het skelet van de Prosaurolophus Maximus wordt verdeeld over verschillende containers op een vrachtwagen. Het dier kon wel negen meter lang worden en leefde zo'n 76-75 miljoen jaar geleden op het Amerikaanse continent.
Patrick Kovarik / AFP
Deze man puzzelt met botten om een Diplodocus in elkaar te zetten. Het eerste fossiel van het dier werd in 1877 ontdekt in de Noord-Amerika.
Patrick Kovarik / AFP
Het in elkaar zetten van een Diplodocus is te vergelijken met een tamelijk ingewikkelde 25 meter lange driedimensionale puzzel.
Patrick Kovarik / AFP
Patrick Kovarik / AFP