Christelijke fracties: uitstel stemming rituele slacht

CDA, ChristenUnie en SGP willen dat de stemming over het onverdoofd ritueel slachten wordt uitgesteld. De stemming over het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren zou morgen plaatsvinden. CDA, ChristenUnie en SGP, die tegen het verbod zijn, hebben grote twijfels over de deugdelijkheid van een van de wetenschappelijke onderzoeken waarop de Partij voor de Dieren haar verbod baseert.

De drie partijen willen meer informatie, en wachten ook nog op de kabinetsreactie op het wetsvoorstel. Die moet komen van de verantwoordelijke staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw, CDA), maar hij is deze week mogelijk uitgeschakeld na een trap door een hengst op zijn eigen boerderij. Bleker had vorige week zelf al twijfels geuit over het wetsvoorstel. Er zouden „spanningen met de Grondwet” zijn.

Een groep PvdA-leden heeft in een open brief aan het eigen partijbestuur scherpe kritiek geuit op de steun van de PvdA-fractie voor het verbod. Die noemen zij „zeer teleurstellend”. De briefschrijvers, onder wie veel joden en moslims, wijzen erop dat de fractie op geen enkele manier rekening heeft gehouden met de verdeeldheid onder de eigen achterban. Vorige week riep de PvdA-ledenraad de eigen fractie nog op het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren te verwerpen. De fractie deed het tegenovergestelde.

Joodse organisaties stuurden gisteren een brief aan de Kamer waarin een „klemmend beroep” op de Kamer werd gedaan om tegen het wetsvoorstel te stemmen. Zij vinden het voorstel discriminerend, en zeggen dat de Kamer verkeerd is voorgelicht over de gevolgen van ritueel slachten. Aannemen van het verbod zou een „historische vergissing zijn”.

Tijdens het debat vorige week over het onverdoofd ritueel slachten bleek dat een overgrote Kamermeerderheid vindt dat dierenwelzijn boven godsdienstvrijheid gaat. Onverdoofd slachten volgens joodse en islamitische tradities zorgt volgens die Kamermeerderheid voor meer leed bij dieren dan verdoofde slacht, en daarom moet de rituele slacht worden verboden. Religieuze organisaties hebben zich tegen het verbod uitgesproken, omdat het in hun ogen een onaanvaardbare aantasting van hun geloofsvrijheid is, en omdat de onverdoofde slacht volgens hen juist beter voor het dier is. Ook de leden van VVD en D66 zijn verdeeld.

Normaliter worden verzoeken om uitstel van Kamerstemmingen gehonoreerd. Wegens de politieke gevoeligheid is onduidelijk of dat nu ook gebeurt. Ook als de Tweede Kamer uiteindelijk voor stemt, is de toekomst voor het verbod onduidelijk. De Eerste Kamer moet het goedkeuren, en het kabinet moet een zogenaamd ‘contraseign’ geven.

Liberaal kiest zelf zijn vlees; Compromis schendt recht: pagina 14-15