100.000 namen op petitie tegen kaalslag

Sinds het kabinet zijn bezuinigingsplannen op cultuur bekendmaakte, zijn tal van protestpetities op gang gekomen. De petitie ‘Stop de culturele kaalslag’ telt inmiddels meer dan 100.000 handtekeningen. Vakbonden, beroepsverenigingen, kunstenaars, musici, acteurs, filmmakers, schrijvers en anderen eisen in deze petitie „een drastische vermindering van het bedrag dat op kunst en cultuur wordt bezuinigd” en „dat er geen bezuinigingen plaats zullen vinden zonder overleg met de sector.”

Gisteren overschreed een tweede petitie de ondergrens van 40.000 handtekeningen die vereist zijn om een ‘burgerinitiatief’ op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. In de petitie ‘Bezuinigen op cultuur zonder alle feiten? Nooit!’ wordt geëist dat de regering, voordat zij bezuinigt op cultuur, alle maatschappelijke en economische gevolgen van de bezuinigingen berekent en de uitkomsten openbaar maakt.

Daarnaast is er nog een aantal kleinere petities, onder meer voor behoud van het Theater Instituut Nederland (ruim 16.000 handtekeningen), voor behoud van kunstinstellingen voor talentontwikkeling (ruim 2.500 handtekeningen), voor behoud van het Nederlands Muziek Instituut (ruim 4.400 handtekeningen) en voor behoud van de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (ruim 2.000 handtekeningen).