Aanzienlijke stijging euthanasie bij dementerenden

Dementerende patiënten worden steeds vaker geëuthanaseerd. Vorig jaar stierven voor zover bekend 21 demente patiënten door euthanasie, in 2009 waren dat er zes en in 2006 nog maar drie. Die cijfers van de Landelijke Toetsingscommissie Euthanasie werden gisteravond bekendgemaakt in het televisieprogramma Nieuwsuur.

Het totaal aantal meldingen van euthanasie steeg van 1.900 in 2006 naar 2.700 vorig jaar. De cijfers gaan alleen over gemelde gevallen van euthanasie.

Euthanasie bij dementerenden mag alleen als de patiënt zich nog bewust is van de keuzes die hij maakt en niet in een vergevorderd stadium van dementie verkeert. Een eerder bij vol verstand afgelegde verklaring volstaat niet. De patiënt moet helder kunnen formuleren wat hij wil en heeft anders geen recht op euthanasie.

Slechts een derde van de artsen wil meewerken aan euthanasie bij beginnende dementie. Dat blijkt volgens het programma uit een onderzoek dat drie academische ziekenhuizen uitvoerden in opdracht van de vorige staatssecretaris van Volksgezondheid Jet Bussemaker (PvdA). Het onderzoek wordt donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

    • Jules Seegers