Nieuw meldpunt misbruik in RK Kerk

Hulp en Recht, het bekritiseerde klachtenbureau voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, verdwijnt. Vanaf 1 september is er een nieuwe organisatie die losser van de kerkbestuurders staat en slachtoffers beter moet gaan helpen.

Dat blijkt uit het rapport van de commissie-Bandell dat gisteren is gepresenteerd. De commissie onder leiding van de Dordtse oud-burgemeester Ronald Bandell bedacht een nieuwe opzet voor de hulp aan misbruikslachtoffers. Op de werkwijze van Hulp en Recht is veel kritiek. Het is niet professioneel genoeg en werkt te langzaam. Slachtoffers hebben weinig vertrouwen in de onafhankelijkheid van de kerkelijke instelling.

Hulp en Recht wordt vervangen door een nieuwe structuur met twee instanties en een bureau. Daarbij worden hulpverlening, klachtafhandeling en meldpunt gescheiden.

Slachtoffers kunnen voortaan terecht bij het Meldpunt voor seksueel misbruik in de RK Kerk. Hulpverzoeken worden behandeld door het Platform Hulpverlening na seksueel misbruik in de RK Kerk. De eerste voorzitter daarvan wordt Wim Wolters, oud-hoogleraar kinder- en jeugdpsychologie. Wolters zal met hulp van psychologen en psychotherapeuten meldingen bekijken en zo nodig snel doorverwijzen.