Neuslopers

Ter aanvulling op het artikel Harige schoffelaars en radiaire vliegers (Wetenschapsbijlage, 18 juni): in 1972 verscheen een uiterst curieus werkje getiteld: Bau und Leben der Rhinogradentia door Professor Dr. Harald Stümpke. Deze publicatie beschrijft op wetenschappelijke wijze de zogeheten Nasobemen, diertjes die op hun neus lopen, zoals bezongen door de dichter Christian Morgenstern: Auf seinen Nasen schreitet/einher das Nasobem,/von seinem Kind begleitet/Es steht noch nicht im Brehm. Helaas is de biotoop van deze wezentjes, de Hi-iay archipel, bij een mislukte atoomproef ten onder gegaan, samen met het onderzoekstation en alle aldaar aanwezigen, inclusief prof. Stümpke. Nasobemen leven sindsdien alleen nog voort in Morgenstern’s gedicht.

L.A. van Nigtevegt

Huissen

    • L.A. van Nigtevegt Huissen