Laat de goede docenten lessen online zetten

Er is niets mis met studenten relevante competenties goed aanleren, vindt Beter Onderwijs Nederland. „Maar wil je dat écht goed doen, dan wordt het onderwijs peperduur. Je hebt dan echte vakdocenten nodig, die vooral kennis en kunde aanleren ”, aldus bestuurslid Presley Bergen (NRC Handelsblad, 22 juni). Er is echter een oplossing die verrassend weinig kost en heel effectief is.

Veel leraren gaan met pensioen. De besten onder hen kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing. Moderne computertechnieken maken het mogelijk om op eenvoudige wijze zelf lessen op te nemen en deze via internet toegankelijk te maken. Zulke lessen kunnen voor veel leerlingen en studenten een goede steun betekenen. Bij het opzetten hiervan hoort de overheid een leidende rol te spelen en deze inspanningen te coördineren en goed te belonen. Leerlingen die hiervan gebruikmaken, verbeteren zo het rendement van hun studie. Essentieel is dat deze lessen gratis worden verspreid en dat ze voor iedereen toegankelijk zijn.

In landen als India en de Verenigde Staten zijn dergelijke lessen al jaren beschikbaar. Ik noem de Khan Academy, de colleges over quantum-mechanica van prof. V. Balakrishnan en niet te vergeten de lessen natuurkunde van onze eigen landgenoot Walter Lewin (MIT).

J. de Jong

Wormer

    • J. de Jong Wormer