CDA-minister hebben een kort geheugen

Minister Leers (Immigratie, CDA) is bezig met een plan om illegaliteit strafbaar te stellen. Helaas is dit slechte symboolpolitiek die het CDA en, nog veel belangrijker, de samenleving zal schaden. Mensen die illegaal in Nederland verblijven, bevinden zich niet in een benijdenswaardige positie. Zowel de Nederlandse samenleving als de ‘illegaal’ is niet gebaat bij een illegaal circuit. Het plan van Leers zal evenwel ervoor zorgen dat illegalen zich moeten ‘verstoppen’ en een geïsoleerde groep zullen vormen – uitermate geschikt voor uitbuiting. Vertrekken zullen ze nog steeds niet. Het plan lost de problemen rondom procedures en uitzetting niet op.

Het CDA beschikt over (ten minste) twee ministers met een kort geheugen. De partij is botweg inconsequent. In 2005 was minister Donner (toen Justitie) tegen. Hij schreef een keurige nota. Daarin werden argumenten voor strafbaarstelling weerlegd, vooral omdat indirecte strafbaarstelling al bestaat en gericht kan worden ingezet. De fractie heeft zich er in 2007 nog tegen uitgesproken. Als het huidige wetsvoorstel alleen kan worden gerechtvaardigd omdat het een afschrikeffect zal hebben en daarmee symbolisch is, is het uiterst onverstandig om de wet in te voeren. Er mogen nog zo veel uitzonderingen worden opgenomen… Die zal de illegaal hier in Nederland niet horen. Die wordt ‘afgeschrikt’ en zal zich verstoppen. Hij of zij mag niet ‘zijn’.

Christen-democraten horen zich in te zetten voor een warme samenleving en voor de mens die daarin leeft. Een partij als het CDA zou niet mee mogen gaan met de tendens van verharding in de samenleving. Zij moet zich sterk maken voor solidariteit en voor de rechten van de zwakkeren die niet kunnen opkomen voor zichzelf.

Christen-democraten houden van symboliek, maar dan wel van waarlijk goede symboliek.

Martine Oldhoff

Hoofdredacteur Interruptie, ledenblad van het CDJA

    • Martine Oldhoff Hoofd Interruptie
    • Ledenblad van het Cdja