Wat is de culturele invloed?

Het streven naar meer is in alle mensen aanwezig en is van alle tijden. Maar er zijn culturen die het niet stimuleren. Ook in de geschiedenis van de Westerse cultuur, bijvoorbeeld bij de Grieken, en in het christendom bestaat er in de ethiek de voortdurende aansporing om tevreden te zijn met wat je hebt. Slechte eigenschappen als hebzucht en ijdelheid worden geassocieerd met de honger naar meer. Vanaf de achttiende eeuw, wanneer het industrieel systeem en daarmee de welvaart opkomt, vindt er een kentering plaats en worden we langzaam aangemoedigd te streven naar meer. Sociale factoren die dat streven versterken zijn een open samenleving waarin een dubbeltje makkelijker een kwartje wordt en de emancipatie van arbeiders en vrouwen geslaagd is. In de huidige tijd zijn we een beetje ambigue daarin. Aan de ene kant wordt de drang naar méér aangemoedigd omdat het meer welvaart tot stand brengt. Het is goed voor de economie. De Nederlands-Britse filosoof Mandeville zei het in de achttiende eeuw al zo: private vices, public benefits: persoonlijke ondeugden leiden tot algemene winst. Aan de andere kant hebben we toch vaak twijfels. Als we zien dat onze kinderen het nieuwste mobieltje willen, dan willen we dat inperken en komt die oude ethiek weer de kop opsteken, die oude aansporing om te tevreden te zijn met wat je hebt.