Haringvlietsluis toch op kier

De sluizen van de Haringvlietdam worden toch op een kier gezet. Staatssecretaris Atsma (Water, CDA) heeft dat vandaag voorgesteld in de ministerraad.

Het voorstel is in strijd met het regeerakkoord, waarin staat dat het zogenoemde kierbesluit, waarin staat om de sluizen beperkt te openen, wordt ingetrokken. Als het kabinet zich wel aan het regakkoord zou houden, zou dat kunnen leiden tot boetes en dwangsommen, opgelegd door het Europese Hof van Justitie. Over het openen van de sluizen zijn internationale afspraken gemaakt.

De maatregel is vooral bedoeld om trekvissen, zoals zalm en paling, meer kans te geven bij hun tocht tussen de rivieren en de Atlantische Oceaan. Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk, plus de Europese Commissie, reageerden eerder afwijzend en boos op herroeping van het kierbesluit. De landen waar Rijn en Maas doorheen stromen, hebben al tientallen miljoenen euro’s uitgegeven aan vooral vistrappen en het uitzetten van zalm. Die maatregelen hebben minder zin als Nederland de sluizen niet opent.

Atsma heeft de afgelopen maanden alternatieven laten onderzoeken voor het op een kier zetten van de sluizen. Daarbij is onder meer gekeken naar ander sluisbeheer en aanleg van een aparte watergang voor vissen. Dit levert onvoldoende resultaat op; hooguit de helft van het aantal vissen dat kan trekken bij permanente opening van de sluizen.

Het kabinet had gedacht met het herroepen van het kierbesluit ongeveer 27 miljoen euro te besparen. Voor het oorspronkelijke kierbesluit was 35 miljoen euro beschikbaar. Bijna eenderde deel van dat bedrag is al uitgegeven.

Openzetten van de sluizen gaat waarschijnlijk minimaal 6 miljoen euro meer kosten dan gedacht. Dat is vooral het gevolg van extra maatregelen om zoet water in de omgeving te garanderen.

De trekvissen hebben gewonnen: pagina 9