En voor de maatschappij dan?

Voor overleving van de samenleving is het goed dat mensen meer en beter willen. Het stimuleert creativiteit en leidt tot nieuwe producten. Op collectief niveau heeft het streven naar meer bovendien geleid tot maatschappelijke evolutie, waaruit de moderne samenleving is voortgekomen. Daarin leven mensen een langer en gelukkiger leven dan ooit. Daar tegenover staat het gevaar van ongelijkheid. Het streven naar meer leidt, door onze voorsprong, tot meer rijkdom ten koste van de armste landen. Om de vraag te beantwoorden of onze prestatiedrang goed of slecht is, worden door filosofen ook steeds meer ecologische argumenten gebruikt. De discussie verschuift: werd eerst gesproken over de persoonlijk-ethische veroordeling (hebberigheid), nu wordt gekeken naar de schade ervan voor de aarde. Of het streven naar meer een deugd is of niet: het is slecht voor het milieu.