Coalitie handhaaft bezuiniging op pgb

De bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) gaan door. Een Kamermeerderheid steunt het kabinetsplan om in 2015 900 miljoen euro te besparen op de subsidie waarmee zieken en gehandicapten zelf zorg kunnen inhuren. Het verzet van de oppositie liep gistermiddag tijdens het debat in de Tweede Kamer op niets uit.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid, CDA) bleek niet bereid het Centraal Planbureau te vragen haar plannen nog eens door te rekenen, zoals alle oppositiepartijen vroegen. Zij vrezen dat de kosten juist toenemen als straks 90 procent van de huidige 130.000 pgb-ontvangers geen geld meer krijgt om de eigen zorg te organiseren. Velen zullen dan aangewezen zijn op de traditionele zorginstanties, die 30 procent duurder zijn.

De staatssecretaris zei dat een deel van de mensen die hun budget kwijtraken straks bij de gemeente kan aankloppen voor hulp. Een ander deel zal volgens haar terugvallen op familie en vrienden die vroeger onbaatzuchtig ondersteuning boden, maar door de „aanzuigende werking van het pgb” daar geld voor zijn gaan vragen.

Zij deed wel een toezegging: mensen die wel hun pgb verliezen, maar niet het recht op zorg, kunnen de flexibele hulp die ze nu hebben ingeschakeld behouden. Het enige verschil: die hulp wordt dan niet meer betaald met geld dat patiënten op hun rekening krijgen, maar door de zorgverzekeraar.

De oppositie gelooft niet dat dit op korte termijn te regelen valt. Alle huidige leveranciers van pgb-hulp, vaak familieleden of kennissen van patiënten, moeten zich dan als zelfstandig ondernemer registreren en een contract met de zorgverzekeraar in de wacht zien te slepen.

De coalitiepartijen VVD en CDA benadrukten dat de uitgaven aan het pgb zonder ingreep „onbeheersbaar” worden en in 2015 uitkomen op 2,9 miljard euro. Zij kregen bijval van gedoogpartner PVV.

Alleen mensen die recht hebben op verblijf in een instelling houden het pgb.